Arrest.be

Belgische Hof van Cassatie 22 november 1990

Noot: Hoe moet men de prijs aanzien, voortkomend van de verkoop van een onroerend goed.

Indien men, zoals het Hof van Cassatie, de prijs als onroerend beschouwt, heeft de schatkist geen voorrecht op de prijs. Het systeem van het voorrecht werk immers slechts op roerende goederen.

Maar in 1993 heeft de wetgever artikel 423 Wetboek inkomstenbelasting aangepast.


Belgische Hof van Cassatie 22 november 1990


Overwegende dat, enerzijds, artikel 15 eerste lid van de Hypotheekwet van 16 december 1851
.....