Hof van Cassatie, 28 juni 1993


Rechtsleer


1994 : Onherroepelijkheid lastgeving in notariele praktijk