De rol van de notaris bij geschillen over de verkoopsvoorwaarden inzake uitvoerend onroerend beslag

Het notarieel proces verbaal bij geschillen over de verkoopsvoorwaarden

Een verantwoorde(lijke) en actieve rol van de notaris bij geschillen over de verkoopsvoorwaarden

De notaris is geen partij bij de geschillen over de verkoopsvoorwaarden

Een hechte samenwerking tussen de notaris en de rechter bij moeilijkheden tijdens de procedure

Zie: 2002

Notarieel gerechtelijk privaatrecht