Onherroepbaarheid van een lastgeving van gemeenschappelijk belang


Hof van Cassatie 28 juni 1993


De onherroepelijke volmacht tot hypotheceren


De aanwending van de koopprijs voor de  terugbetaling van een hypothecaire schuldeiser.