Notarieel contractenrecht

De overdracht van het gehuurde goed in het licht van de nieuwe woninghuurwet

Artikel 9 Woninghuurwet : Overdracht van het gehuurde goed

Het begrip "overdracht" van het gehuurde goed
Overdracht : Verkoop - Ruil - Inbreng in vennootschap - Schenking - Bijzonder legaat
Geen overdracht bij: overgang door overlijden - verdeling (met toebedeling aan mede-eigenaar)

Het begrip "vaste datum"
- geregistreerde huurovereenkomst
- overlijden huurder of verhuurder
- authentieke akte
- vermelding van de hoofdinhoud in authentieke akte

De tegenstelbaarheid en de verschillende opzegmogelijkheden

Overgangsbepalingen
Bij eigendomsoverdracht na de inwerkingtreding van de nieuwe wet is deze onmiddellijk van toepassing (hoe oud het huurcontract ook zou zijn)

de huurprijs