De beneficiaire aanvaarding

Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze

Wie kan er zich beroepen op de beneficiaure aanvaarding?

Een aan termijnen gebonden rechtshandeling
De wettelijk termijn en het recht van beraad - De gerechtelijke termijn en hetrecht van beraad

Beneficiaire aanvaarding als vormelijke rechtshandeling
Verklaring ter griffie - Publiek karakter van de verklaring - De inventaris - Ogenblik waarop de beneficiaire aanvaarding zich realiseert

Verlies van beneficiaire aanvaarding
Verzaking - Vervallenverklaring

De afscheiding der boedels als gevolg van de beneficiaire aanvaarding

Beheer van de beneficiar aanvaarde nalatenschap

Aansprakelijkheid van en borgstelling door de beneficiair aanvaardende erfgenaam

Verkoop van roerende en onroerende goederen uit de beneficiair aanvaarde nalatenschap
Verkoop van de onrorende goederen - Verkoop van roerende goederen - Quid bij niet-naleving van de vereiste pleegvormen? - Samenloop met beslagprocedue - Overwijzing van de prijs en zuivering?

Vereffening van de beneficiair aanvaarde nalatenschap

Rekening en verantwoording over het beheer en de vereffening van de
beneficiair aanvaarde nalatenschap

De gevolgen van de
beneficiaire aanvaarding op het vlakvan successierechten

Einde van de
beneficiaire aanvaarding