Tijdschrift voor notarissen 2001

Rechtsleer
Identiteitsgegevens van de getuigen - artikel 12 notariswet - Bescheiden woning - De nieuwe voogdijwet - Over onrechtstreekse schenkingen waarin onroerende goederen zijn betokken


Rechtspraak van het Hof van Cassatie
Huurindexatie - Draagagwijdte van het declaratief karakter van de verdeling

Andere jaargangen: 1975 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006