Belgische Hof van Cassatie 3 december 1999

Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis niet blijkt dat de verjaringen van artikel 2273 van het Burgerlijk Wetboek op een vermoeden van betaling berusten;
...
Overwegende dat het bedrag van de indexatie van de huur gebruikelijk samen met wordt betaald met het bedrag van de huur;
Dat een huurschuld verjaart overeenkomstig artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, dat niet berust op een vermoeden van betaling;

Overwegende dat uit wat voorafgaat volgt dat het voormelde artikel 2273 eerste lid ondanks de plaats waar het voorkomt in het Burgerlijk Wetboek, niet berust op een vermoeden van betaling;

Overwegende dat het bestreden vonnis de door eiseres aangevoerde exceptie van verjaring van de vordering tot betaling van de bedragen van de indexatie van de huur verwerpt op grond dat artikel 2273 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek berust op een vermoeden van betaling;
Dat het bestreden vonnis dit artikel schendt;

Tijdschrift voor notarissen 2001, p. 273