De scherpe hoeken afveilen bij het aanbieden van het voorkooprecht aan de pachter

"De akte"
Sinds 1998 moet de notaris bij het aanbieden van het voorkooprecht volgens artikel 48.1 pachtwet aan de pachter kennis geven van "de inhoud van de akte ..."

Rechtspraak, rechtsleer en parlementaire voorbereiding gaan ervan uit dat "akte" zowel op een authentieke akte als op een onderhandse akte kan duiden. Het Hof van Cassatie beaamt dit in haar arrest van 6 april 2001.

Ook het louter meedelen van inhoudelijke elementen (prijs, betalingstermijn, ...) zou kunnen volstaan (volgens bepaalde rechtsleer, maar daarover heeft het Hof van Cassatie zich niet uitgesproken)

Verkoopprijs en voorwaarden
Oefent de pachter zijn voorkooprecht niet uit, dan mag er uiteraard niet aan andere prijs of voorwaarden worden verkocht. De feitenrechter moet dit juist beoordelen.

Het louter bestaan van tekstverschillen tussen de (meegedeelde) onderhandse akte als de authentieke akte, is niet voldoende volgens het Hof van Cassatie.

Noot onder Cassatie 6 april 2001

Notarieel contractenrecht