Onroerend beslag, rangregeling en collectieve schuldenregeling

II. De uitvoerbare titel

III. De poging tot minnelijke schikking

IV. Het bevel vooafgaand aan uitvoerend onroerend beslag

V. Het uitvoerend beslag
- De onbeschikbaaheid
- Huur- en pachtgelden

VI. Beslag tegen echtgenoten

VII. Beslag tegen kopers met tontine

VIII. Aanstelling van de notaris

IX. De verkoopsvoorwaarden
- De aard van de verkoopsvoorwaarden
- Verplichte vermeldingen krachtens artikel 1582 Ger.W.
- Andere verplichte vermeldingen
- Enkele facultatieve vermeldingen

X. De wettelijke toegangsregeling

XI. De aanmaning om inzage te nemen van de verkoopsvoorwaarden en aanwezig te zijn bij de toewijzing
- De personen die moeten worden aangemaand
- De vorm van de aanmaning


XII. De geschillen over de verkoopsvoorwaarden
- Aard van de geschillen
- Vorm en termijn voor het formuleren van de geschillen
- Het notarieel proces-verbaal en de rol van de notaris


XIII. De verkoop

XIV. De nietigheden

XV. De rangregeling
- Het bewijs van de te betalen sommen en de kwijting
- De verplichte raadpleging van de beslagberichten
- De tot de rangregeling toegelaten schuldeisers
- De doorhaling van de in- en overschrijvingen
- De fiscus en de RSZ: conflictsituaties
- Derdenbeslag en verzet op gelden bij de notaris