Verkoopsvoorwaarden.be
Onroerend beslag, rangregeling en collectieve schuldenregeling

XII. De geschillen over de verkoopsvoorwaarden

- Aard van de geschillen
- Vorm en termijn voor het formuleren van de geschillen

- Het notarieel proces-verbaal en de rol van de notaris


Een voorzichtig notaris zal alle verrichtingen schorsen (dus geen publiciteit meer voeren), tenzij de geschillen die worden aangebracht kennelijk ongegrond zijn.

Het feit dat de notaris moet antwoorden op de geschillen over de verkoopsvoorwaarden maakt hem geen partij in de procedure.

Zie: 1996