Eerste kennismaking met de Societas Europea (SE) naar aanleiding van een recente studiedag aan de KU Leuven

Recht toepasselijk op de SE
Verordening - Nationale wetgeving

Hoever mag de nationale wetgever de Europese Verordening implementeren?


Internationaal privaatrecht


Statutaire zetel versus hoofdzetel
Volgens de verordening mogen de lidstaten voorschrijven in hun nationale wetgeving dat de op hun grondgebied ingeschreven SE's hun statutaire zetel en hun hoofdzetel op dezelfde plaats moeten hebben.

De SE en haar internationale dimensie
De SE kan slechts worden opgericht als zij een grensoverschrijdende dimensie vertoont.

Hoe wordt een SE opgericht?
Fusie - Omzetting - Inbreng van aandelen in holding - Niet door gewone oprichting

Organen van de vennootschap
Algemene vergadering - Het orgaan van bestuur: dualistisch stelsel (Duitsland) of monistisch stelsel (UK, Belgie)

Nietigheid en ontbinding


Notarieel vennootschapsrecht

Commentaar

Anno 2007 staat men nog nergens met een eengemaakt Europees vennootschapsrecht:

- Enerzijds is er de kloof tussen dualistisch stelsel (Duitsland) of monistisch stelsel (UK, Belgie).

- Anderzijds ontbreekt een eengemaakte europese vennootschapsfiscaliteit.

Er werden sinds de invoering in 2004 zeker niet veel SE's opgericht.