Notarieel recht

De ambtseed van de Belgische notaris bij de aanvang van zijn ambt

Artikel 47 notariswet

Het uitzonderlijk grote belang van de ambtseed van de notarissen

Enkele formele aspecten van de ambtseed van de notarissen
- De wettelijke termijn van 2 maanden
- De juiste formule van de ambtseed
- De juiste taal voor de eedaflegging
- De bevoegde rechtbank (rechtbank van eerste aanleg)

De aanvang van het notarisambt vanaf de aflegging van de eed door de benoemde notaris

De twee gedeelten van de ambtseed van de notarissen
Politiek gedeelte - Professioneel gedeelte