Bescheiden woningen - kleine landeigendommen

Circulaire AKRED nr. 5 / 2003

Causaal verband - administratieve tollerantie - vervreemding van het onroerend bezit


Terggave


Verjaringen - termijn voor het indienen van een verzoek tot teruggave
Aankoop van een woning - Aankoop van een bouwgrond


Notarieel fiscaal recht