Bouwen op andersmans grond in het specifieke geval van concubinaat

De concubanten hebben een overeenkomst gesloten
1. Inbreng in burgerlijke maatschap met andere goederen
2. Afstand van het recht van natrekking met vestiging van een recht van opstal
3. Verkoop/schenking (eventueel met beding van aanwas)

De concubanten hebben geen overeenkomst gesloten
Het dubbel vermoeden van artikel 533 BW
1. Weerlegging van het eerste vermoeden: (rechtsfeit) aanspraak op vergoeding (art. 555 BW)
2. Weerlegging van het tweede vermoeden: (rechtshandeling, verjaring) eigendomsvermoeden.


Examenvraag 2005