Kanttekeningen bij Vlaamse voorkooprechten

Het begrip 'verkoop'

Goederen onderworpen aan een decretaal voorkooprecht
Decreet Natuurbehoud - Vlaamse Wooncode - Decreet Ruimtelijke Ordening - Decreet zeehavens

De publiciteit van de voorkooprechten
Decreet Natuurbehoud - Vlaamse Wooncode - Decreet Ruimtelijke Ordening - Decreet zeehavens

Begunstigden van de voorkooprechten

Problemen i.v.m. het toepassingsgebied van de Vlaamse voorkooprechten
Toepassing in de tijd - Gedeeltelijke toepassing van het voorkooprecht, gevallen van discordantie

De voorkooprechtprocedure
Verkoop uit de hand - Openbare verkoop

Uitgesloten gevallen
Decreet Natuurbehoud - Vlaamse Wooncode - Decreet Ruimtelijke Ordening - Decreet zeehavens

Verzaking aan het voorkooprecht

Miskenning van het voorkooprecht
Vordering tot indeplaatsstelling - Schadevergoeding

Interne en externe samenloop van voorkooprechten

Rechstbescherming bij de uitoefening van het recht van voorkoop

Decretale voorkooprechten en het E.V.R.M.

Notarieel bestuursrecht