Assepoester-erfrecht

Probleemstelling
Langstlevendebescherming te verregaand bevonden bij tweede huwelijk, zeker voor wie reeds kinderen heeft uit een vorige relatie.

Wet van 22 april 2003
Invoegen van een tweede lid in artikel 1388 BW

Kritiek
Klassejustitie - Alleen voor gehuwden - Niet voor kinderloze mensen

Notarieel familierecht