Tijdschrift voor notarissen 2004

Rechtsleer

Een nieuwe regeling voor vzw's - De private stichting - Openbaar testament - Openbaarmaking van vennootschapsakten - Heffing op leegstand - De nieuwe Vlaamse schenkingsrechten - Vennootschapsrecht - Levensverzekering


Rechtspraak van het Hof van Cassatie


Andere jaargangen: 1975 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006