Voorschriften in verband met de openbaarmaking van de oprichtingsakten van vennootschappen en hun latere wijzigingen

Notarieel vennootschapsrecht