Notarieel vennootschapsrecht: capita selecta

Oprichting


Organen van de vennootschap
Zaakvoerders en raad van bestuur - Algemene vergadering

Besluiten van de algemene vergadering
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen - Kapitaalverhoging - Uitgifte van converteerbare obligaties - Inkoop van eigen aandelen - Kapitaalvermindering - Omzetting

Ontbinding en vereffening
Ontbinding:
Vereffening:


Fusies en splitsingenVennootschapsrecht en I.P.R.Notarieel vennootschapsrecht