Hypothecair gewaarborgde interesten in geval van verkoop uit de hand van een onroerend goed bij collectieve schuldenregeling

Uit artikel 1675/7 par. 1 en par. 4 Ger.W. volgt dat de rente geschrost wordt voor de duur van de procedure, ook al wordt de rente gewaarborgd door een hypotheek.

De hypothecaire schuldeiser kan geen aanspraak maken op de rente die vervallen is na de beschikking van toelaatbaarheid.

Noot onder Hof van Cassatie, 15 oktober 2004.
Notarieel gerechtelijk privaatrecht