Notarieel contractenrecht

Is de huurder een derde in de zin van artikel 1 hypotheekwet?

De bescherming van artikel 1 hypotheekwet geldt alleen ten aanzien van derden te goeder trouw.

De derde moet titularis zijn van een concurrerend recht (behoudens huurovereenkomsten van meer dan 9 jaar)

Hof van Cassatie
13 november 2003 (reeds een halve eeuw in die zin)
De huurder kan zich niet beroepen op het gebrek aan overschrijving.
De huurder is geen derde in de zin van artikel 1 hypotheekwet.
Het conflict tussen huurder en koper moet beslecht worden op basis van artikel 1743 BW.

Huurovereenkomsten voor meer dan 9 jaar
Die moeten wel worden overgeschreven op het hypotheekkantoor.
Hiervoor is artikel 1 hypotheekwet wel van toepassing op de huurder.