Enkele topics inzake boedelbeschrijving in 2005

De boedelbeschrijving is een bijzondere rechtspleging en een bewarende maatregel, maar heeft ook een bewijsfunctie: wat dient de boedelbeschrijving precies te omvatten? Hof van Cassatie 29 oktober 1973

De optredende notarissen
- de instrumenterende notaris(sen)
- de notaris om de verzetdoende partijen te vertegenwoordigen (art. 1165 Ger.W.)

Moeilijkheden bij het opstellen van de boedelbeschrijving - artikel 1184 Ger. W.

De eedaflegging
a) aan wie moet de eed worden opgedragen?
b) wanneer dient de eed te worden opgedragen?
c) de weigering tot eedaflegging - de veroordeling tot eedaflegging - de dwangsom

Notarieel gerechtelijk privaatrecht