Gelden van minderjarigen: knelpunten van de Voogdijwet 2001 en de Reparatiewet Voogdij 2003

Het begrip "vervreemden" in artikel 410 BW
Werking van de voogdij: artikel 410 BW

Artikel 776 BW
Aanvarding (van nalatenschappen): artikel 776 BW

Artikel 379 BW
Ouderlijk gezag: artikel 379 BW
Minderjarige
Notarieel familierecht