Tijdschrift voor notarissen 2005

Bedingen van aanwas met optie

II. Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen
A. Wanneer is er sprake van een beding betreffende een toekomstige nalatenschap?
B. Toepassing van de principes op de bedingen van aanwas met optie

III. De zuiver potestatieve voorwaarde

IV. De wezenlijke kenmerken van het kanscontract

V. Het bezwarend karakter van het beding van aanwas

VI. De fiscale behandeling van de bedingen van aanwas met optie


Tijdschrift voor notarissen 2006 : oppassen voor aanwasbedingen