Tijdschrift voor notarissen 2005: Bedingen van aanwas met optie
II. Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen

Wanneer is er sprake van een beding betreffende een toekomstige nalatenschap?


1. Definitie van het beding betreffende een toekomstige nalatenschap

2. De criteria om het onderscheid te maken tussen geldige en de ongeldige bedinge

3. De louter eventuele rechten en de geldige rechten op termijn en onder voorwaarde

4. De vraag "Heeft de bedinger zichzelf verbonden en niet alleen zijn erfgenamen?" vormt geen precies criterium

5. De mogelijkheid om terug te komen op de verbintenis moet een juridische mogelijkheid zijn en geen feitelijke mogelijkheid