Overzicht van rechtspraak inzake pacht

Tijdschrift voor notarissen 2005, p. 622

Cassatie 22 april 2004: Hoofdactiviteit is veehandel dan geen pacht.


Notarieel contractenrecht