Notarieel fiscaal recht

Gesplitste aankoop - schenking vooraf

Parlementaire vraag van 14 februari 2006

Artikel 9 W. Succ. bevat een weerlegbaar wettelijk vermoeden.

De verkrijger van de blote eigendom kan bewijzen dat hij op het ogenblik van de verkrijging over de nodige fondsen beschikte en dat hij daarmee zijn aandeel in de prijs heeft betaald.

Het is van belang volgens de vice-eerste minister en minister van financien (Didier Reynders) dat de verkrijger van de blote eigendom kan bewijzen dat op het ogenblik van de verkrijging over de nodige fondsen beschikte.

Dit komt erop neer dat bewezen dient te worden dat op het ogenblik van de aankoop de nodige fondsen reeds geschonken waren.

Indien de verkrijging plaatsheeft bij onderhandse akte(compromis) is dit de bepalende datum voor de beoordeling van de beschikbaarheid van de fondsen.