Ontbinding van vennootschappen

Sinds de wet van 2 juni 2006 dient de rechtbank van Koophandel toe te zien op de vereffeningsprocedure van ontbonden vennootschappen.

Benoeming van een vereffenaar
Het is nog steeds de algemene vergadering van de vennootschap die een vereffenaar benoemt, maar deze benoeming dient voortaan te worden bevestigd door de rechtbank van Koophandel.

Verantwoordingsplicht van de vereffenaar
De vereffenaar krijgt de verplichting om regelmatig een omstandige staat van de toestand van de vereffening over te zenden aan de griffie van de rechtbank van Koophandel.

Verdeling van de activa onder de schuldeisers
De vereffenaar zal een plan voor de verdeling van de activa onder de schuldeisers moeten voorleggen aan de goedkeuring van de rechtbank van Koophandel.

Vereffeningsdossier
Al de informatie betrefende vereffening zal op de rechtbank van Koophandel worden bijgehouden in een vereffeningsdossier. (nieuw art. 195 bis W. Venn.)