Levensverzekeringen

De belastbaarheid van levensverzekeringen en aanverwante financiele producten in het successierecht

Artikel 8 W. Succ.

Bedingen ten behoeve van een derde
Aanduiding begunstigde

Toepassingsvoorwaarden art. 8 W. Succ.
1. Sommen, renten of waarden
2. Kosteloos ontvangen
3. Het ogenblik van de uitkering

Echtgenoten gehuwd onder een stelsel met scheiding van goederen
Deze echtgenoten worden als derden ten opzichte van elkaar beschouwd voor de toepassing van artikel 8 W. Succ.


Echtgenoten gehuwd onder een stelel met gemeenschap van goederen
De regeling voor echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel verschilt van de normale regeling van artikel 8 W. Succ.
Artikel 8 lid 4 W. Succ.
Deze regeling verschilt op 2 punten:
a. Verruiming van het toepassingsgebied
b. Gehele / halve / geen belastbaarheid van de uitkering

Artikel 127 Wet landverzekeringsovereenkomst
Het is voor de fiscale administratie ook een zoeken naar een coherente oplossing
Circulaire 16/2006 dd. 16 juli 2006
De echte, gewone, zuivere levensverzekering
De gemengde levensverzekering


Uitzonderingen
1. Het beding gevestigd tot uitvoering van een wettelijke verplichting
2. Een groepsverzekering of voorzorgsfonds
3.