Notarieel familierecht

De levensverzekering in het familiaal vermogensrecht

Huwelijksvermogenrecht - Erfrecht

Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992
Titel III. - Persoonsverzekeringen: Hoofdstuk II. - Levensverzekeringsovereenkomsten
Afdeling V. - Rechten van de begunstigde:
C. Rechten van de erfgenamen van de verzekeringnemer ten aanzienvan de begunstigde (artikel 124)

Het is onmogelijk de principes van het arrest van het arbitragehof inzake huwelijksvermogenrecht toe te passen op artikel 124.

De notaris moet artikel 124 toepassen op de verdeling van een nalatenschap.

De rechtspraak herkwalificeert een levensverzekering soms als een beleggingsovereenkomst.