Tijdschrift voor notarissen 2007

1975 - 1996 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Tijdschrift voor notarissen 2006

Januari 2007Februari 2007


Maart 2007


April 2007Mei 2007Juni 2007Juli-Augustus 2007September 2007Oktober 2007


November 2007December 2007


Tijdschrift voor notarissen 2008


Rechtsleer

Overgangsbepalingen huwelijksvermogensrecht - Het nieuwe afstammingsrechtCivielrechtelijke betekenis van een aangifte van nalatenschap - Voortdurende liefde, voortdurende guldheid? Nog maar eens over bedingen van aanwas en tontine, een ander verhaal dat nooit eindigt


Commandverklaring

Ontslag van een notaris -


Vrijstelling van successierechten voor de gezinswoning

Hof van CassatieHof van beroep te Gent
5 september 2006 -

Notarieel fiscaal maandblad : 2007

Tijdschrift voor Estate Planning : 2005 - 2006 - 2007

Notarissen in 2007 : Rechtskronieken - Geschriften - Vorming