Notarieel familierecht

Civielrechtelijke betekenis van een aangifte van nalatenschap

Het wetboek van successierechten verplicht om een aangifte van nalatenschap in te dienen.

De rechtsleer neemt dan traditioneel ook aan dat de (verplichte) vermeldingen in een aangifte van nalatenschap geen burgerrechtelijke gevolgen hebben.

Men kan de aangifte van nalatenschap ook ondertekenen onder voorbehoud van alle burgerlijke rechten, om juist te vermijden dat er burgerechtelijke gevolgen aan zouden verbonden worden zoals het aanvaarden van de (deficitaire) nalatenschap.

Het betalen van de successierechten (weliswaar met eigen gelden), betekent niet dat men een nalatenschap heeft willen aanvaarden. Ook na de betaling van de successierechten, kan een erfgenaam nog verwerpen, als hij aan de voorwaarden daartoe voldoet.

Keuzebedingen

Anno 2006 voorzien vele huwelijkscontracten en andere successieplanningstechnieken in keuzebedingen. De uitoefening van die keuze is vaak niet vormgeboden. Toch kan men de keuze best uitdrukkelijk doen in een notariele akte zoals de akte van bekendheid.

De vraag stelt zich of de aangite van nalatenschap een uitdrukking kan zijn van de keuze die de erfgenaam maakt.