Notarieel familierecht

Voortdurende liefde, voortdurende guldheid? Nog maar eens over bedingen van aanwas en tontine, een ander verhaal dat nooit eindigt

Zijn bedingen van aanwas en tontine die enkel gelden zolang de samenwoning duurt geldig?
Neen zei het Hof van Beroep te Gent 16 december 2004.

Maar:

Is het wel een verboden erfovereenkomst?Het feit dat een partij eenzijdig op zijn engagement kan terugkomen


Besluit: partenrs kunnen bij een beding van aanwas of tontine rechtsgeldig preciseren dat dit recht enkel wordt toegekend zolang de samenwoning duurt.