Notarieel recht

Notariele deontologie: artikel 1597 BW en de notarissen

Artikel 1597 BW

Ratio legis - Toepassingsveld ratione personae - Sancties