Notarieel familierecht

Het gewijzigde afstammingsrecht anno 2007

Wet van 1 juli 2006 (Belgisch Staatsblad 29 december 2006)

Afstamming langs moederszijde

Afstamming langs vaderszijde

Onderhoudsvordering tegen de verwekker

Familiaal vermogensrechtelijke gevolgen

Overgangsrecht