Notarieel fiscaal recht

De vrijstelling van successierechten op de gezinswoning in voordeel van de langstlevende partner in het Vlaamse Gewest (vanaf 1 januari 2007)

Voorwaarden tot het bekomen van de vrijstelling: artikel 48 Vl. W. Succ.
De langstlevende partnerDe gezinswoningErven van zakelijke rechten

Vrijstelling van de nettowaarde van de gezinswoning
De schulden, die werden aangegaan om de gezinswoning te verwerven of behouden, en door de langstlevende worden gedragen, worden bij voorrang toegerekend op de waarde van die gezinswoning.

Het belastingkrediet
art. 56 Vl. W. Succ.


inheritance tax
Notarieel fiscaal recht