Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Afsluiting van de inventaris en eedaflegging

De eed kan best aan het einde van de boedelbeschrijving worden afgelegd. Men moet immers ook onder eed verklaren dat men geen kennis heeft van enige verduistering.

Weigert iemand de eed af te leggen dan is het de notaris die zich (vormloos) tot de Vrederechter dient te wenden. Dit kan de minuuthoudende notaris zijn, maar ook de tussenkomsnde notaris.

In het verzoek aan de Vrederechter zal de notaris vragen om een dwangsom op te leggen aangaande de eedaflegging.