Tijdschrift voor notarissen 2008

1975 - 19962002 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009

Tijdschrift voor notarissen 2007

Januari 2008

Vruchtgebruikconstructies. Cassatie wijst fiscus terecht.
De opheffing bij eenzijdige notariële akte
Cassatie 22 november 2007 (Inkomstenbelastingen. Vruchtgebruik en blote eigendom)
Cassatie 9 februari 2007: Schenkingen tussen echtgenoten en de herroeping wegens ondankbaarheid - Herroeping van een contractuele erfstelling wegens ondankbaarheid
Gent 8 juni 2006 : overgeschreven ontwerp als eigenhandig testament
Gent 28 december 2005 : handelshuur
Volmacht verleden in buitenland: hypothecair visum verplicht

Februari 2008
De fiscale gevolgen van de minnelijke ontbinding
Erfpacht, ontbinding en faillissement

Maart 2008
Aanwijzen van een voogd
Fiscale gevolgen van de gesplitste aankoop (T. Degryse)

April 2008
Over de aanvaarding van het gemeenschappleijk vermogen

Mei 2008
Nut of nutteloosheid van de tussenkomst van de schenker (Cass. 7 mei 2007)
Aanvaarding van een schenking: geen sacramentele bewoordingen
Circulaire nr. 2 dd. 12 feb 2008

Juni 2008
Fiscale gevolgen van de verklaring van aanwas
Art. 1467 BW Cass. 17 juni 2005

Juli-augustus 2008
Het toegangsticket van de fiscus tot de rangregeling en het arrest van het Hof van Cassatie d.d. 17 november 2006
Het (notarieel) zorgcontract
Gent 28 juni 2007: Bodemsaneringsdecreet: volgens ovam ging het niet om een risicogrond. Aansprakelijkheid notaris.
Cassatie 25 mei 2007 : koopovereenkomst onder opschortende voorwaarde : verstrijken van een redelijke termijn


Bijzonder nummer
Het nieuwe bodemdecreet

September 2008
September 2008

Oktober 2008
Sterfhuisclausule

November 2008December 2008


Tijdschrift voor notarissen 2009