law - notary - review : 2008 : Belgie : Tijdschrift voor notarissen : notarieel fiscaal recht

Fiscale gevolgen van een gesplitste aankoop

Inleiding

De ouders wensen een tweede verblijf te kopen, en de blote eigendom daarvan op naam van de kinderen te zetten.

Indirecte belastingen

Successierecht - Registratierecht

Directe belastingen

Beroepsgedeelte - Privégedeelte

Conclusies

De kinderen zullen hun recht op de woonbonus in de inkomstenbelasting verliezen.

Inzake successierecht is er grote rechtsonzekerheid inzake de gesplitste aankoop die kan belast worden als fictief legaat als men het tegendeel van het wettelijk vermoeden niet kan bewijzen.