law - notary - review : 2008 : Belgie : Tijdschrift voor notarissen : notarieel familierecht

Herroeping van een contractuele erfstelling wegens ondankbaarheid


Artikel 959 BW is alleen van toepassing op schenkingen die door derden aan het koppel werden gedaan.

Een gewone contractuele erfstelling tussen echtgenoten in een huwelijkscontract gedaan, kan toch wegens ondankbaarheid worden herroepen.