Tijdschrift voor notarissen september 2008

noot: Het recht op inzake in  en afschrift van het patiëntendossier door de nabestaanden van een overledene ter behartiging van hun materiële belangen

Wetgeving: artikel 9 paragraaf 4 patiëntenrechtenwet

Voldoende motivering

Enkel een recht op inzake. Geen recht op een afschrift. Slechte wet. Men heeft het afschrift nodig om zijn zaak voor een rechtbank te bewijzen. Hoe gaat men anders een testament of schenking aanvechten op basis van het medisch dossier?

Professor Dr. Herman NYS, zijnde de directeur van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht aan de Katholieke Universiteit Leuven is het niet helemaal eens met het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 15 maart 2007.

Het Hof van Beroep is van mening dat het recht op inzage impliceert dat de geheimhouding wordt opgeheven. Vraag is dan wel, erga omnes? Een professor is dan geneigd van te zeggen van niet op basis van logica. Uit pratische overwegingen hebben rechters het recht van de nabestaanden anders toegepast. Hoe dan ook...

Die inzake kan ook dienen om medische fouten op te sporen. Dan gaat het ook om een zaak van materiële belangen. De wet is in die zin opgesteld.