law - notary - review : 2008 : Belgie : Tijdschrift voor notarissen : notarieel contractenrecht

Erfpacht, ontbinding en faillissement

Een erfpacht moet worden aangegaan voor minimum 27 jaar. Maar in de erfpachtovereenkomst kan volgens het hof van Cassatie (arrest 30 maart 2006) een opzegmogelijkheid worden voorzien ingeval van faillissement.

Het kan dus zijn dat de erfpacht ten einde komt op die manier voordat 27 jaar verstreken zijn, maar dat doet geen afbreuk aan het feit dat er wel degelijk een erfpachtovereenkomst is afgesloten.