Tijdschrift voor notarissen 2008
september 2008

9


Rechtsleer
Het failissement van een notaris

Contractuele erfstellingen en latere schenkingen

Rechtspraak
Internationaal testament - getuigen (Cassatie 24 januari 2008)

noot: Het recht op inzake in  en afschrift van het patiëntendossier door de nabestaanden van een overledene ter behartiging van hun materiële belangen.