law - notary - sale

Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
(Tekst aangepast aan de beslissingen van de algemene vergadering van de nationale kamer van notarissen: - van 24 oktober 2000 en - van 26 april 2005)

Hoofdstuk II – Algemene principes

Afdeling 5. Tekoopstelling van onroerende goederen

Artikel 13. De provinciale reglementen inzake openbare verkoop of tekoopstelling uit de hand van onroerende goederen mogen geen clausules bevatten die de keuze van de cliënt-verkoper kunnen beïnvloeden ten gunste van een notaris van het betrokken genootschap.

Zo mag een reglement, dat in de voorwaarden voor de tekoopstelling voorziet dat de koper andere lasten zal dragen dan de kosten van de akte en andere bijkomende kosten van de koop bedoeld in artikel 1593 B.W, zoals vergoeding voor bemiddeling van de verkoop uit de hand of publiciteitskosten van de openbare verkoping, enkel van toepassing zijn op onroerende goederen die gelegen zijn in het rechtsgebied van het genootschap.

Commentaar