Notarieel koop-verkooprecht

Verkoop - Algemene rechtsleer

Vrijwillige openbare verkoop van onroerende goederen

Gerechtelijke verkoop van onroerende goederen

Wet Breyne

Registratierechten en B.T.W.

 

2747.com / law / notary / sale

contact

Notarieel recht

Het opstellen van notariele akten

Koop-verkooprecht

Beslagrecht

Overeenkomstenrecht

De verkoopakte

Registratierechten

Fiscaal recht

Ruimtelijke Ordening

Faillissementsrecht

Burgerlijk recht

 

Koop-verkoopovereenkomsten opgesteld door een Belgische notaris

Om in BelgiŽ gelegen onroerende goederen op naam van een andere persoon te zetten dient men een overschrijving te bekomen op het plaatselijk hypotheekkantoor. Alleen akten van een openbaar ambtenaar zoals de notaris kunnen worden overgeschreven.

Vandaar dat men voor de verkoop van een in BelgiŽ gelegen onroerend goed bijna steeds een beroep moet doen op een notaris. De notaris heeft een aantal weken nodig op alle gegevens te verzamelen om zijn koop-verkoop akte te kunnen verlijden.

Normaal gezien wordt eerst een onderhandse koop-verkoopsovereenkomst getekend door koper en verkoper. Dit kunnen zij onderling regelen aan de hand van een model dat hen bijvoorbeeld door een vastgoedmakelaar of notaris ter beschikking wordt gesteld. Het is ook mogelijk dat deze onderhandse overeenkomst wordt getekend op het kantoor van een vastgoedmakelaar of van een notaris. Gebruik maken van deze diensten brengt geen verhoging van de kosten met zich mee. Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang het soort vastgoed dat verkocht wordt: een grond, een huis of een appartement.

De notaris kan u ook inlichten over de belastingen die zullen verschuldigd zijn aan aanleiding van de koop-verkoopovereenkomst.

Samen met het onroerende goed kunnen ook bepaalde meubelen of toestellen verkocht worden. Dit kan opgenomen worden in dezelfde overeenkomst. Op deze verkoop zijn geen belastingen verschuldigd.

Sitemap

Voor een overeenkomst betreffende de verkoop van aandelen van een vennootschap, kan men beroep doen op een persoon van zijn keuze, zoals een notaris, een advocaat, een boehouder, ...

Sitemap