Sekwester en de notaris

Het bij overeenkomst bedongen sekwester

Het gerechtelijk sekwester

Het wettelijk sekwester

2747.com / law / notary / sequestration

contact

Burgerlijk recht

Notarieel recht