De akte vestiging erfdienstbaarheid

Heersend en lijdend erf

Geen persoonlijke rechten

Overschrijving op het hypotheekkantoor

2747.com / law / notary / servitude

contact

Het opstellen van notariele akten

Gerechtelijk privaatrecht

Strafrecht

Zakenrecht

Hypotheken

Burgerlijk recht

Een recht van doorgang kan gevestigd worden bij de opsplitsing van gronden in verschillende percelen die niet allemaal aan de openbare weg palen. De verkoper dient hier oog voor te hebben.