Ondertekening van de akte

Na toelichting en gehele of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld, tekenden de comparanten, al dan niet vertegenwoordigd als gezegd, met mij, Nota­ris.

De vermelding van de ondertekening is een verplichting die te vinden is in artikel 14 notariswet.
Artikel 14 is voorgeschreven op straffe van nietigheid (artikel 114 notariswet).

Artikel 114 notariswet legt ook de ondertekening van de akte op.
Zonder ondertekening is de akte ook nietig.

Ook al werd de notariele akte door iedereen ondertekend, maar indien geen vermelding werd gemaakt in de akte van de ondertekening, dan nog heeft men te maken met een akte die nietig is als authentieke akte (maar eventueel nog kan gelden als onderhandse akte).

Voor de autheticiteit van de akte is vereist dat de notaris melding maakt in de akte van de ondertekening van de akte door hemzelf en de partijen.

Notariele akte in 2007  : Topics - dialogen - clausules