Een notariŽle akte wordt getekend door de partijen en de notaris.

 

 

In de notariŽle akte

Art. 14 Notariswet
De akten worden ondertekend door de partijen, de getuigen en de notaris. Van de ondertekening wordt melding gemaakt in het slot van de akte.
Indien de partijen niet kunnen tekenen of daartoe niet in staat zijn, maakt de notaris in het slot van de akte melding van hun verklaringen dienaangaande.

Handtekening van de notaris

Na zijn benoeming moet de notaris een exemplaar van zijn handtekening neerleggen op de Rechtbank.

Kopij van een notariŽle akte

De notaris ondertekend de afschriften van zijn akten.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

DE NOTARIS

VOOR GELIJKVORMIGE FOTOKOPIJ

DE NOTARIS